College Borsele stemt in met opschaling windturbines Nieuwdorp

De Wolf Ned uit Heerenveen heeft bij het college van burgemeester en wethouders van Borsele een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan het initiatief om zes bestaande windturbines aan de Bernardweg West bij Nieuwdorp op te schalen. Daarnaast vroeg de Wolf Ned medewerking om op twee nabijgelegen locaties nieuwe windturbines bouwen. Het college stemt alleen in met de opschaling van de bestaande windturbines.

Opschaling

Langs de Bernardweg West staan zes windturbines op Borsels grondgebied. De Wolf Ned wil deze vervangen door maximaal vijf windturbines van een ander type. De tiphoogte van windturbines blijft maximaal 100 meter in verband met de aanvliegroute van vliegveld Midden-Zeeland. De Wolf Ned onderzoekt de mogelijkheden om windturbines te plaatsen met een grotere rotordiameter. Dit heeft als gevolg dat de positie en het aantal turbines wijzigt. De insteek van het college is om zoveel mogelijk ruimte te behouden tussen de Sloekreek en de eerste windturbine.

Geen uitbreiding

De Wolf Ned verzocht het college ook om medewerking te verlenen aan initiatieven om twee windturbines te bouwen tussen de Sloekreek en Nieuwdorp en om een windturbine te bouwen ten zuiden van Nieuwdorp. Het college verleent aan deze twee initiatieven geen medewerking, omdat zij het niet wenselijk acht dat de windturbines dicht op het dorp komen te staan.

Nader onderzoek

Het initiatief om de zes bestaande windturbines op te schalen past niet binnen het nu geldende bestemmingsplan Borsels Buiten of het in voorbereiding zijnde Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018. Verder onderzoek, zoals externe veiligheid, geluid, enzovoort, zal moeten aantonen dat de beoogde ontwikkeling uiteindelijk realiseerbaar is.

In gesprek met dorpsraad

Het college geeft in haar besluit aan groot belang te hechten aan nauw overleg met de inwoners van Nieuwdorp en haar dorpsraad. Dit heeft het college dan ook opgenomen als voorwaarde naar de Wolf Ned voor het verdere verloop van het traject.