Controle hondenbelasting

Vanaf september 2017 wordt er een begin gemaakt met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Borsele. De controle vindt huis-aan-huis plaats.

Wie betaalt er hondenbelasting?

Iedereen die één of meer honden houdt moet daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot, het "hoofd" van het gezin is verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen na aanschaf. De indruk bestaat echter dat niet voor alle honden belasting wordt betaald.

Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt u deze week alsnog aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes die kunnen worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. Een aangifteformulier is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis in Heinkenszand en bij Sabewa Zeeland in Terneuzen, tel. nr. (088) 9995800. U kunt het formulier ook downloaden op www.sabewazeeland.nl (digitaal loket) hondenbelasting aangifte

Controle

Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als de controleurs een hond aantreffen waarvoor geen hondenbelasting wordt betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in te vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een boete wordt opgelegd. Daarnaast stellen zij enkele vragen over het al dan niet hebben van één of meerdere honden. Indien niemand thuis is, is het mogelijk dat de controleur op een ander moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht van ons belastingkantoor Sabewa Zeeland uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs.

Tarieven hondenbelasting

De gemeente Borsele heft hondenbelasting. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. In het belastingjaar 2017 gelden de volgende tarieven:

Aantal honden

Tarief desbetreffende hond

Eerste hond

€  53,40

Voor iedere hond boven het aantal van één

€  79,80

Kennel

€  160,20

Wijzigingen

Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook is het mogelijk dat u zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze gevallen kunt u deze wijzigingen bij Sabewa Zeeland melden, zodat de aanslag hondenbelasting gecorrigeerd wordt. Dit kunt u doen via het formulier afmelden hondenbelasting. Een afmeldformulier is verkrijgbaar bij Sabewa Zeeland en op de website www.sabewazeeland.nl (digitaal loket) hondenbelasting.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Dan kunt u contact opnemen met Sabewa Zeeland, tel. nr. (088) 9995800.