Coronavirus: aanvullende landelijke maatregelen

In heel Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020. De gemeente Borsele volgt deze lijn.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
   
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
   
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
   
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
   
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
   
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
   
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Bezoekers

Wij vragen bezoekers met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar het gemeentehuis, het Vrijwilligerhuis of de werkplaatsen te komen. 

Evenementen

Voor evenementen, bijeenkomsten en publieke locaties waar meer dan 100 personen aanwezig zijn, verwacht de gemeente Borsele dat de organisatoren hun verantwoordelijkheid nemen. Zo werken we samen aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Als gemeente annuleren wij in ieder geval de volgende bijeenkomsten die tot en met 31 maart worden georganiseerd:

- Klankbordgroep Platepolder op 16 maart; 
- Boomplantdag op 18 maart;
- Borselse Woningmarkt op 28 maart;
- Zeeuwse Carrièrebeurs op 27 en 28 maart.
- Alle activiteiten van BONS en Borsele Beweegt worden tot en met 31 maart geannuleerd.

Vanaf donderdag 12 maart wordt informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).