Eindevaluatie collegeprogramma 2014-2018

Op 15 mei 2014 presenteerden wij aan de gemeenteraad ons collegeprogramma 2014-2018 ‘Borsele: evenwichtig en ambitieus’. In 2015 maakten we een eerste tussenbalans op. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in aantocht blikken we terug op ons collegeprogramma. We zijn trots op alle resultaten die we samen met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) partners en ambtenaren hebben bereikt.

Dit jaar delen we de evaluatie voor het eerst ook via een zogenaamde infographic. Hierin ziet u in één oogopslag de belangrijkste resultaten uit deze terugblik. Een uitgebreidere beschrijving van onze evaluatie leest u in onze rapportage. Beide documenten vindt u onderaan deze pagina. Onze infographic publiceren wij ook op de middenpagina van de Bevelandse Bode van 7 februari.

College van burgemeester en wethouders van Borsele,

Burgemeester Gerben Dijksterhuis
Wethouder Conny Miermans
Wethouder Ad Schenk
Wethouder Kees Weststrate