Enquête Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Aardgas is tot nu toe veruit de meest gebruikte energiebron. Alle woningen in de gemeente Borsele van het aardgas afhalen, is een ingewikkelde en enorme klus. Het is daarom belangrijk dat we beginnen met het maken van plannen die ons hiervoor houvast geven. Deze plannen schrijven we op in de Transitievisie Warmte.

Het opstellen van de Transitievisie Warmte kunnen en willen we als gemeente niet alleen doen. Hierbij wij uw hulp hard nodig. Wij zullen het komende jaar op verschillende momenten contact met u zoeken over de Transitievisie Warmte. Wij willen graag van u weten hoe u aankijkt tegen een aardgasvrije toekomst. Wij vragen u om de enquête in te vullen op: https://nl.surveymonkey.com/r/C68GMRJ.