Geen duidelijke bron vliegenoverlast Sloegebied

Elk jaar zijn er klachten over vliegen rondom het Sloegebied. Daarom heeft Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) afgelopen zomer in opdracht van gemeente Borsele en de RUD Zeeland een groot onderzoek gedaan naar de vliegenoverlast. De onderzoeksresultaten zijn nu bekend.

Geen duidelijke bron gevonden

KAD heeft van begin juni tot en met eind augustus 2018 op veertien locaties onderzoek gedaan. Zowel binnen als buiten het overlastgebied, in de buurt van bedrijven en in woongebieden. Er werden monitoringsvallen met lijmvellen en lokstof geplaatst die wekelijks werden onderzocht. KAD keek naar de aantallen vliegen en de vliegensoorten. In het bijzonder werd de gewone kamervlieg onderzocht, omdat deze voor de meeste overlast zorgt. Uit de monitoring bleek dat op de verschillende locaties verspreid over het onderzoeksgebied, grote concentraties vliegen voorkwamen. Helaas is er geen aantoonbare bron aan te wijzen die de overlast veroorzaakt. KAD geeft in het rapport aan dat de aanwezigheid van meerdere deelbronnen – plaatsen met rottend organisch materiaal zoals mesthopen en hobbydieren – mógelijk samen kunnen leiden tot overlast.

Overlast beperken

Omdat er niet één duidelijk aantoonbare bron is gevonden, is het lastig voor de gemeente om hierop maatregelen nemen. Mochten zich nog meldingen voordoen, dan gaan we kijken wat mogelijk is. Bijvoorbeeld vliegenvallen plaatsen. Zelf kunt u ook een steentje bijdragen om vooral in de zomermaanden overlast door vliegen te beperken. Een aantal tips op een rij:

 • Ruim etensresten en gemorst drinken direct op.
 • Verwijder voedselresten onder keukenapparatuur.
 • Bedek voedsel.
 • Doe vlees- en visresten in de container die het eerst geleegd wordt. Als dit de grijze is, wikkel vlees- en visresten dan in een krant.
 • Maak de afvalcontainers schoon als u er maden in aantreft.
 • Zet de afvalcontainers goed afgesloten in de schaduw.
 • Houd ramen en deuren dicht als het donker is geworden of plaats horren en vliegengordijnen.
 • Laat geen rottend materiaal onafgedekt.
 • Dek composthopen af waarop ook keukenafval of mest ligt.
 • Verwijder ontlasting van huisdieren.  
 • Behandel afvoerbuizen waar vliegen inzitten met bleekwater.
 • Gebruik een vliegenlamp voor binnen.

Wilt u meer weten over het onderzoek of de resultaten? Neem dan contact op met Tineke van der Ven van gemeente Borsele via 0113-238437 of mlavanderven@borsele.nl of Pim van Meegen van de RUD Zeeland via 06-51200960 of wa.vanmeegen@rud-zeeland.nl.