Gladheidbestrijding

Houdt u er rekening mee dat het wegdek in deze periode glad kan zijn.

De gemeente Borsele strooit alleen de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom (busroute) en de wijkontsluitende wegen. Dit heeft te maken met verkeersintensiteit en verkeerssnelheid.

Meer informatie over de gladheidbestrijding en de actuele strooiroutes kunt u vinden op onze website via www.borsele.nl/gladheidbestrijding. (De strooiroutes zijn in het blauw aangegeven)

U kunt geen strooizout afhalen bij de gemeentewerkplaats!