Gladheidsbestrijding gemeente Borsele

Let op! Het wegdek kan in deze periode van het jaar glad zijn.
De gemeente Borsele strooit alleen de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom (busroute) en de wijkontsluitende wegen. Dit heeft te maken met verkeersintensiteit en verkeerssnelheid.

Meer informatie over de gladheidsbestrijding en de actuele strooiroutes kunt u vinden op onze website via www.borsele.nl/gladheidbestrijding

Let op: u kunt geen strooizout afhalen bij de gemeentewerkplaats!