Groot onderhoud aan struiken

De gemeente Borsele houdt dit najaar en deze winter groot onderhoud aan verschillende struiken. We doen dit om te zorgen voor verjonging in de struiken.

Om welke soort struiken gaat het?

We houden groot onderhoud aan struiken en boomvormers in bosplantsoenen. Een bosplantsoen bestaat uit een dichte groep van uitgroeiende struiken en kleine boomvormers. Vaak gaat het om sterke (Zeeuwse) soorten zoals meidoorn, sleedoorn, hazelaar, els en kornoelje. Bosplantsoen vindt u als groenstrook rond buurten, sportaccommodaties en bedrijventerreinen. De groep struiken en boomvormers zijn meestal bedoeld om wind tegen te houden of om ervoor te zorgen dat wegen, bouwwerken, schuttingen en dergelijke uit het zicht zijn.

Waarom is groot onderhoud nodig?

Groot onderhoud is nodig om de struiken en boomvormers voor de komende jaren mooi en groen te houden. Na verloop van jaren kan het bosplantsoen ‘hol’ worden. Je kunt dan als het ware door de groep heen kijken. Zeker wanneer het bosplantsoen is aangelegd in een smalle strook. De eerste twee meter vanaf de grond krijgt dan steeds minder licht en de struiken vormen nauwelijks nog blad in deze zone. Een ‘holle’ bosplantsoensingel houdt geen wind meer tegen of verbergt niets meer. We hebben dan maar één keus: ingrijpen door middel van groot onderhoud.

Wat gaan we doen en wat ziet u ervan?

We doen groot onderhoud aan verschillende Borselse bosplantsoenen. Het groot onderhoud doen we voor de natuurlijke verjonging, zodat planten zelf nieuw en jong groen kunnen aanmaken. Hierbij zagen we de bestaande beplanting op kniehoogte af. Afhankelijk van de situatie voeren we het vrijgekomen hout af of we versnipperen het ter plaatse. De groenstrook ziet er voor korte tijd uit als een stoppelveld. Dit duurt slechts tot het voorjaar: de afgezaagde struiken zijn namelijk zó sterk dat ze gewoon weer opnieuw uitlopen. Na twee seizoenen is het vertrouwde beeld van een dichte singel weer terug. Uiteraard houden we bij de uitvoering van werkzaamheden rekening met de flora en fauna. Zo voeren we de werkzaamheden ruim buiten het broedseizoen uit. Bovendien spreiden we de maatregelen in fasen over meerdere jaren.

Waar gaan we aan het werk?

We zijn van plan om in de periode november 2018 - februari 2019 op de volgende locaties aan het werk te gaan. We proberen om deze lijst vooraf zo volledig mogelijk te vullen. Maar het kan voorkomen dat er gedurende het seizoen wijzigingen zijn aan deze lijst.

Locaties struikonderhoud per dorp in Borsele
Kern Locatie bosplantsoen

Baarland

 • Huisjespark Scheldeoord
 • Speeltuin Kolewiegenhoek
 • Sportveld Hellenburgstraat

Driewegen

 • Sportveld

‘s-Gravenpolder

 • Esdoornstraat
 • Parkzone wijk Buitenleven / Prunusstraat

’s-Heer Abtskerke

 • Buurtsingel Ploegstraat

‘s-Heerenhoek

 • Nassauweg
 • Sportveld noordzijde

Heinkenszand

 • Oude sportvelden Luctor en Heinkenszand
 • Zwembad en recreatieplas Stelleplas
 • Diverse klein wijkgroen (lichte dunning)

Lewedorp

 • Trapveldje Zandkreekstraat

Nieuwdorp

 • Oefenveld sportcomplex