Hoogspanningskabeltraject: Reactiemogelijkheid en webinar Integrale Effectenanalyse

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Dit is een van de twee verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Mogelijke aansluitlocaties zijn de bestaande hoogspanningsstations in Geertruidenberg en Borssele.

Waarom dit project?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Dit is een van de twee verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland.
Mogelijke aansluitlocaties zijn de bestaande hoogspanningsstations in Geertruidenberg en Borssele.


Proces keuze kabelroute

Voor de netaansluiting zijn drie mogelijke kabelroutes en verschillende locaties voor een converterstation onderzocht. De afgelopen maanden is veel informatie
verzameld in samenwerking met de omgeving en onderzoek gedaan naar de effecten van de mogelijke kabelroutes op milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. De resultaten van dat onderzoek zijn beschreven in de integrale effectenanalyse (IEA) en het Milieueffectrapport (MER) fase 1. Op 12 juni 2020 worden de IEA en het MER fase 1 op de website van Bureau Energieprojecten gepubliceerd. Eind 2020 kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat welke kabelroute de voorkeur heeft. Dit is het voorkeursalternatief. De minister maakt in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
hiervoor een keuze uit de onderzochte kabelroutes en locaties voor een converterstation. De keuze wordt gemaakt op basis van de IEA, de reacties hierop, het advies van de regionale overheden en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage op het MER fase 1. Na de keuze van het voorkeursalternatief wordt dit alternatief verder onderzocht en uitgewerkt in een ruimtelijk plan en worden vergunningen aangevraagd.

Webinar op dinsdag 23 juni 2020

Als alternatief voor de inloopbijeenkomsten, die vanwege het coronavirus (COVID-19) niet kunnen plaatsvinden, organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op de volgende twee momenten een webinar (online informatiesessie):

- 23 juni 2020 van 18.30 uur tot 19.30 uur over de kabelroute naar Geertruidenberg

- 23 juni 2020 van 20.00 uur tot 21.00 uur over de kabelroutes naar Borssele

Aanmelden voor een webinar kan via de website. Hier vindt u ook het programma van de webinars en kunt u later de webinars terugkijken. Kunt u op 23 juni niet deelnemen? Het is mogelijk om uw vragen door te nemen met het projectteam. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen.

Inzien van de documenten

U kunt de IEA en het MER fase 1 vanaf 12 juni 2020 inzien op de projectwebsite.

Indienen van een reactie

Wilt u een reactie indienen op de IEA en het MER fase 1? U kunt bijvoorbeeld laten weten of er volgens u nog belangrijke informatie ontbreekt in de onderzoeken en wat voor u de belangrijkste effecten zijn. Dat kan van 12 juni 2020 tot en met 10 juli 2020.
Digitaal: via het reactieformulier op de projectenwebsite.
U krijgt per brief een ontvangstbevestiging.
Als u uw reactie telefonisch wilt indienen, vul dan het contactformulier in op de projectenwebsite. Dan wordt u hierover teruggebeld.