Informatie verstrekking jodiumtabletten

Op 10 oktober start het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de distributie van jodiumtabletten onder de bewoners van bepaalde gebieden rond kerncentrales, in onder andere Zeeland.

De Nederlandse overheid heeft al sinds 1987 een landelijke voorraad met jodiumtabletten. Onlangs is besloten een deel van deze voorraad te verspreiden onder de bewoners. Dus te verplaatsen van een centrale opslagplaats naar het eigen medicijnkastje thuis. Jodiumtabletten zijn dan direct bij de hand als er een kernongeval plaatsvindt. Dat scheelt kostbare tijd.

Wilt u meer weten over de verspreiding van jodiumtabletten? Kijk dan op de website van Veiligheidsregio Zeeland: www.zeelandveilig.nl/jodiumtabletten.