Inloopbijeenkomst 'Gebiedsvisie Kwadendamme-Langeweegje-Zwaaksedijk'

De gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland werken samen aan een plan voor het wegennet in en rond Langeweegje en Kwadendamme. Dit heeft twee doelen: het verbeteren van de bereikbaarheid van Kwadendamme en Langeweegje enerzijds en het vergroten van de verkeersveiligheid en leefbaarheid anderzijds. De afgelopen periode is het plan op hoofdlijnen uitgewerkt in een maatregelpakket. Provincie, waterschap en gemeente willen nu graag de omgeving (inwoners en bedrijven in Kwadendamme en Langeweegje) hierover informeren en van hen horen hoe ze tegen het plan aankijken.

Hiervoor organiseren zij een openbare inloopbijeenkomst op dinsdag 22 mei in Tapperij ’s Lands Welvaren, A. de Koningstraat 5 te Kwadendamme. Belangstellenden kunnen tussen 19:30 en 21:00 binnenlopen. Gedurende de avond is er informatie beschikbaar en zijn er medewerkers van provincie, waterschap en gemeente aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. U kunt zowel op de avond zelf op het plan reageren, als tijdens de dagen daarna. Vanaf 23 mei staat de samenvatting van het plan op de website van de gemeente Borsele. Tot en met vrijdag 1 juni kunt u uw reactie geven door een e-mail te sturen naar de gemeente via gebiedsvisie@borsele.nl.