Inwonersonderzoek sociale impact toerisme

In de week van 11 februari ontvangen 116 inwoners van de gemeente Borsele een uitnodiging om deel te nemen aan een inwonersonderzoek van Kenniscentrum Kusttoerisme en ZB | Planbureau over de sociale impact van toerisme.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland en wordt gefaciliteerd door de deelnemende Zeeuwse gemeenten. Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen.

Met het oog op een goede onderbouwing van beleid en het (politieke) draagvlak voor toerisme in de samenleving, is het belangrijk dat de impact van toerisme beter in beeld wordt gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn daarom belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.

U kunt als inwoner worden benaderd voor deelname. Uw antwoorden zijn erg waardevol! Wij hopen dan ook dat u bereid bent om uw medewerking te verlenen.