Jeugdreclassering en jeugdbescherming in Zeeland

De Zeeuwse gemeenten en Intervence hebben samen constructieve en toekomstgerichte afspraken gemaakt over de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in Zeeland. Deze afspraken zijn na een periode van overleg over continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van deze belangrijke zorg vastgelegd in een bestuursakkoord.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De Zeeuwse gemeenten kopen samen diensten in bij verschillende organisaties om deze taak uit te voeren. Een van deze organisaties is Intervence. Zij voert als een van de vier Gecertificeerde Instellingen (G.I.) in Zeeland de regie voor gezinnen en kinderen die te maken krijgen met jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Samen in gesprek

De Zeeuwse gemeenten en Intervence zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de samenwerking omdat alle partijen vinden dat er ruimte is voor verbetering in de keten van jeugdzorg. Gemeenten constateerden dat de wachtlijsten langer werden terwijl Intervence ervaart dat het moeilijk is om de gevraagde zorg te leveren binnen de budgetten. Beide partijen vinden de kwaliteit en de continuïteit van de zorg zo belangrijk dat zij samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben nagedacht over de ontwikkeling van een toekomstbestendige Zeeuwse jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Samen werken aan de beste zorg

Er zijn constructieve en toekomstgerichte afspraken gemaakt gericht op samen werken aan continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van jeugdreclassering en jeugdbescherming voor de Zeeuwse kinderen.

  • Er wordt een plan opgesteld met een voorstel voor het gewenste duurzame “GI landschap“ in Zeeland voor de periode vanaf 2020.
  • Tot 1 juni 2019 blijft de financiering van Intervence door de gemeenten gegarandeerd.
  • Partijen hebben de handen ineen geslagen om samen te zorgen voor de borging van de continuïteit van de zorg voor de kinderen en de continuïteit van de werkgelegenheid van de medewerkers.
  • Intervence stelt op korte termijn een interim bestuurder aan die ervaring heeft met vergelijkbare verandertrajecten. Hij of zij geeft samen met de gemeenten vorm en inhoud aan de continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de korte (2019) en lange termijn (vanaf 2020).

Voor de jeugdigen en gezinnen verandert er niets

De 1.100 gezinnen en/of kinderen in Zeeland die op dit moment te maken hebben met jeugdreclassering of jeugdbescherming blijven gewoon de zorg ontvangen zoals ze dat gewend zijn.

Vicevoorzitter Raad van Toezicht van Intervence Veronique Heins: “Als Raad van Toezicht zijn wij blij dat we de continuïteit van jeugdbescherming als gezamenlijke verantwoordelijkheid zien en dat er oog is vanuit de gemeenten voor de complexe omstandigheden waarin onze medewerkers en onze bestuurder hun werk moeten doen. We zoeken samen naar een duurzame oplossing om ervoor te zorgen dat we dagelijks aan onze missie kunnen blijven werken: ieder kind veilig.”