Lood in de bodem

Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Onderzoek van het RIVM laat zien dat lood slechter is voor de gezondheid van jonge kinderen dan we dachten. Voor Zeeland is nu een kaart ontwikkeld waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (ca. 1940). Met die wetenschap is duidelijker wanneer het goed is extra voorzichtig te zijn met eten uit eigen tuin of het laten spelen van je kinderen op de kale grond.

Het Zeeuws platform bodembeheer, bestaande uit de Zeeuwse gemeenten, Provincie, waterschap Scheldestromen en de Regionale Uitvoeringsdienst, heeft de afgelopen periode gewerkt aan het in kaart brengen van de aandachtsgebieden voor lood in de Zeeuwse bodem en samen met GGD Zeeland informatiemateriaal ontwikkeld om inname van lood zo veel mogelijk te voorkomen. Meer informatie hierover op de website van GGD Zeeland: www.ggdzeeland.nl/lood. De kaart is hier te vinden: https://zldgwb.zeeland.nl/aandachtsgebiedenlood.

Lood en gezondheid

Over het algemeen zijn de effecten van lood op de gezondheid van volwassenen beperkt. Jonge kinderen zijn gevoeliger voor lood. Lood kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van het leervermogen. Daarom is het belangrijk dat vooral jonge kinderen (tot ongeveer 6 jaar), zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen doordat zij bij het buitenspelen vingers en voorwerpen in hun mond steken en zo bodemdeeltjes met lood doorslikken. Tijdens de zwangerschap kan het ongeboren kind ook worden blootgesteld via de moeder. Bijvoorbeeld als u (veel) groente eet uit eigen tuin waar lood in de bodem aanwezig is, kunnen u en uw kinderen lood binnenkrijgen. Voornamelijk doordat er bodemdeeltjes aan de gewassen blijven hangen, maar ook doordat verschillende groenten lood kunnen opnemen. Indien er oude loden waterleidingen in uw woning aanwezig zijn, kan drinkwater ook een bron van lood zijn.

Voorkomen

Kinderen laten buitenspelen en tuinieren blijft natuurlijk goed voor de gezondheid. Wanneer u in een gebied woont waar mogelijk hoge lood concentraties in de bodem aanwezig zijn, kunt u door het nemen van enkele simpele maatregelen ervoor zorgen dat u en uw kinderen zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Bijvoorbeeld door het goed wassen van de handen na het buitenspelen, het bedekken van kale grond in uw tuin met grasmatten, het goed wassen van uw eigen groenten en schone aarde gebruiken voor uw moestuin.

Meer informatie

Iedere gemeente in Zeeland is voor zichzelf aan de slag om de gevoelige plekken nog nader te bekijken. Schoolpleinen, kinderspeelplaatsen en moestuinen krijgen daarbij extra aandacht. Als mensen vragen hebben naar aanleiding van de kaart met aandachtsgebieden, kunnen ze die het beste stellen bij hun eigen gemeente. Het Zeeuws Platform bodembeheer en GGD Zeeland hebben een voorlichtingsfolder over lood (pdf, 3 MB) gemaakt voor ouders van jonge kinderen. De folder is verkrijgbaar via de website van de GGD Zeeland. Voor nadere informatie over de gezondheid kunt u daar ook terecht.