Magazine voor gezinnen met een laag inkomen

Op donderdag 16 november werd tijdens de armoedeconferentie  op feestelijke wijze de kindspecial van het magazine ‘Dina Schrijft’ uitgereikt aan de vijf Bevelandse wethouders. Het magazine gaat in op over-leven van een minimum inkomen.

In dit kindnummer kunnen mensen lezen welke mogelijkheden er zijn als een gezin weinig geld te besteden heeft. Ook gaat het magazine dieper in op allerlei leuke, gratis activiteiten in de wintermaanden. Het magazine is tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden, een samenwerkingsverband van de Bevelandse gemeenten. Zij zorgen ook voor verspreiding van het nummer. Bijvoorbeeld onder mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of gebruik maken van een minimaregeling maar ook bij scholen, bewindvoerders, de voedselbank en andere samenwerkingspartners. Wie een magazine wil ontvangen, kan mailen naar: info@grdebevelanden.nl.

Het was overleven

Hoofdredacteur Dineke Bart zat zelf een aantal jaar in een bijstandssituatie en vertelt: ‘Begin 2012 kwam ik er alleen voor te staan met mijn drie jonge kinderen. In eerste instantie had ik een inkomen ver onder bijstandsniveau. Het was overleven. Augustus 2012 heb ik noodgedwongen bijstand aangevraagd. Ik had geen idee in welke wereld ik was beland en zag door de bomen het bos niet meer. Je wilt zo graag vooruit, maar dat is ontzettend moeilijk als je moet overleven. Ik besloot daar iets mee te doen. Daar is het blad ‘Dina Schrijft’ uit voortgekomen en nu dus ook deze kindspecial genaamd: Voor superkids en hun ouders.’