Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het herstellen van fouten in registraties.

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen. Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Het MFO:

  • Wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.
  • Helpt wanneer u er niet uit komt. Dan gaan we aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.
  • Helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten.
  • Helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.
  • Helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen we er alles aan om te zorgen dat jij niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen we waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Het MFO werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot uw gegevens weer kloppen.

We ondersteunen ook overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. En we beheren een platform voor deze organisaties om samen te leren en te verbeteren. Zo werken we mee aan een nog betere kwaliteit van overheidsregistraties. 

Kijk voor meer informatie over het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties en hoe u zelf een melding kunt doen op de website van het RVIG