Minder maaien, meer ruimte voor biodiversiteit

De gemeente Borsele wil in 2021 op zo’n 30 locaties in 8 Borselse kernen minder intensief gaan maaien: van 20 keer per jaar naar 2 keer. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot en levert het een kostenbesparing op. Goed voor de bloemen, insecten, fruitteelt en de portemonnee.

Bij het zogenaamd extensief grasbeheer wordt er twee keer per jaar gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Hierdoor krijgen kruiden en bloemen een goede kans om te groeien en slinkt het aandeel grassen. De vegetatie groeit tot een hoogte van 15 tot 60 cm. De aangewezen locaties worden één keer in de periode half mei – half juni gemaaid en één keer in de periode eind augustus – begin oktober. De randen van de grasvelden maait de gemeente wel intensief, net als de overige grasvelden.

Win-winsituatie

Uit analyse blijkt dat de gemeente Borsele bijna 50 hectare gras (exclusief sportvelden) intensief maait. Kort gemaaid gras scoort laag op biodiversiteitswaarde. Daarnaast is de gemeente veel tijd kwijt met maaien. Dat kan dus anders. De veranderingen dragen bij aan de Borselse doelstellingen in het Bestuursprogramma en het Groenstructuurplan om het aantal inheemse plant- en diersoorten te vergroten. En Borsele heeft niet voor niets de Zeeuwse Bijenstrategie ondertekend. Daarnaast is het raadsbesluit om te bezuinigen op het openbaar groen aanleiding om deze verandering (versneld) door te voeren. Tot slot hebben inwoners de laatste jaren steeds vaker de vraag gesteld om de buitenruimte met meer oog voor biodiversiteit te beheren.

Bloemenzee van groot belang

Biodiversiteit is kortgezegd het aantal verschillende inheemse plant- en diersoorten dat voorkomt in een gebied. Een hoge diversiteit is van belang voor een stabiel ecosysteem en natuurlijke processen, bijvoorbeeld fruitbestuiving. Wereldwijd is sprake van een afnemende biodiversiteit, een zorgelijke ontwikkeling. Dit komt door versnippering van leefgebieden, vermesting en chemische bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten zijn al goed zichtbaar. In Heinkenszand is er een zee van madeliefjes en paardenbloemen zichtbaar. In de wijk Over de Dijk komen orchideeën tot ontwikkeling. Een actieve werkgroep uit Driewegen adviseerde de gemeente om de pinksterbloemen te laten staan.

Nieuwe maaien en afvoer met deze trekker

Samen met inwoners

Verschillende locaties zijn eerder aangewezen tijdens inwonersbijeenkomsten over de groenstructuurplannen. Ook gaat de gemeente in gesprek met dorpsraden om meer locaties aan te wijzen voor deze manier van beheren. Daarnaast onderzoekt de gemeente met welke aanpassingen aan het machinepark zij nog meer grasvelden op de extensieve manier kan beheren.

In de volgende kernen gaat het extensief maaibeleid al van start (op meerdere locaties):
Baarland, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Lewedorp, Nieuwdorp, Ovezande, 's-Heer Abtskerke en ’s-Gravenpolder.

Bekijk hieronder de maaikaarten voor uw kern.