Mooie resultaten uit inwonerspeiling

In 2013 stelden we onze dienstverleningsvisie op. Aanleiding voor deze visie was het anders organiseren van onze dienstverlening: de inwoner nog meer centraal stellen. Dit vraagt van ons een andere aanpak en benadering. De afgelopen jaren startten we hiervoor diverse projecten.

Drie metingen

We voerden in 2014 onze eerste inwonerspeiling (nulmeting) uit. We spraken af dat we dit in 2016 (tussenmeting) en 2018 (eindmeting) weer zouden doen. Het doel van deze peilingen is om na te gaan of de projecten en afgesproken maatregelen tot een verbetering van onze dienstverlening hebben geleid. We stelden ons als doel om tot de beste 10% van de gebenchmarkte gemeenten te behoren. Dit is gelukt! Met een 7,1 voor onze dienstverlening behoren we tot de 8% best scorende gemeenten. Niet alleen stelden we vragen over onze dienstverlening, maar ook over de thema's 'woon- en leefomgeving' en 'zorg en welzijn'. Ook hier kregen we van onze inwoners mooie cijfers, namelijk een 7,6 en een 7,3.

Blijven verbeteren

Op de verschillende onderdelen kunnen we ons nog blijven verbeteren. Inwoners hebben diverse suggesties gedaan. Per beleidsveld gaan we onderzoeken of en op welke wijze de aangedragen verbeteringen en suggesties een vervolg kunnen krijgen en hoe we ons kunnen blijven verbeteren. De aanbevelingen en suggesties over de gemeentelijke dienstverlening nemen we mee in een nieuw op te stellen dienstverlenings- en communicatievisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Bent u benieuwd naar alle resultaten? Lees dan het rapport.