Nieuwe afvalroutes 2018

Per 1 januari 2018 gaan we andere huisvuilroutes rijden.

Op uw persoonlijke afvalkalender ziet u wanneer wij uw afval ophalen.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op. Tussen 09.00 en 12.00 uur zijn wij bereikbaar via (0113) 238405.

Groene container GFT

1 en 2 januari 2018 rijden wij geen gft-routes. Deze routes halen we ook niet in.