Onderzoek naar vliegenoverlast Nieuwdorp

In overleg met, en in opdracht van, gemeente Borsele stelt omgevingsdienst RUD Zeeland een onderzoek in naar de bron van de vliegenoverlast in Nieuwdorp.

Dit gebeurt omdat ook dit jaar RUD Zeeland klachten ontvangt van inwoners van Nieuwdorp over vliegenoverlast. Het landelijk Kennis- en Adviescentrum Dierplagen KAD voert het onderzoek uit. Deze week is al begonnen met het onderzoek. Enkele bedrijven zijn gecontroleerd en er is geconstateerd dat deze bedrijven zich houden aan de afspraken welke gemaakt zijn in 2014/2015.

Oorzaak niet duidelijk

Ook dit jaar heeft Nieuwdorp overlast van vliegen. Opvallend is dat alleen Nieuwdorp last heeft van vliegen. Oorzaak van de vliegenoverlast is niet duidelijk. In een vorig onderzoek zijn bedrijven in de buurt gecontroleerd. Geen van die bedrijven bleek toen oorzaak te zijn van de vliegenoverlast.Ook nu zal RUD Zeeland bedrijven controleren, maar onderzoekt ook of er andere oorzaken zouden kunnen zijn. Zoals het houden van kleinvee. Het KAD probeert aan de hand van de soort vliegen de bron te achterhalen.

Taak omgevingsdienst RUD Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland stelt onderzoek in om de bron te achterhalen. Als de bron, bedrijf of persoon, bekend is zal RUD Zeeland de veroorzaker wijzen op zijn plichten om een einde te maken aan de overlast of deze drastisch te beperken. De veroorzaker is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke ongediertebestrijding. Indien nodig zal RUD Zeeland dit juridisch afdwingen.

Vliegenzakken

De gemeente Borsele heeft inmiddels in Nieuwdorp enkele vliegenvangzakken opgehangen. Deze zakken zijn vooral bedoeld om vliegen te vangen en te bepalen om welke type vlieg het gaat. Als het type vlieg bekend is, kan men gericht zoeken naar een mogelijke bron. Vliegzakken kunnen ook een bijdrage leveren aan het verminderen vande overlast. Vanaf zaterdag 22 juli is het tijdelijk mogelijk om bij Supervers aan de Havenweg in Nieuwdorp vliegenzakken te kopen tegen gereduceerd tarief. Let wel: hier is een beperkt aantal op voorraad, dus geldt een maximum van één zak per huishouden. Vliegenzakken zijn ook verkrijgbaar in de reguliere detailhandel.

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland heeft ongeveer 90 medewerkers en zij zorgen voor bundeling van kennis en ervaring op het gebied van (milieu-)omgevingsvergunningen, -toezicht en -handhaving. Dit geldt ook voor toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwembaden. RUD Zeeland is een van de 28 RUD’s in Nederland. Het kantoor is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Terneuzen.