Ontlastputje

De gemeente Borsele stelt gratis ontlastputjes beschikbaar in de strijd tegen regenoverlast. Een ontlastputje kan bij heftige regenval het verschil betekenen tussen water in óf buiten een woning.

Belasting voor regenwaterriolering

Klimaatverandering, stijgende temperaturen, het zorgt voor steeds heftigere buien. Tel daarbij ook het feit op dat steeds meer tuinen verhard worden aangelegd, dan is de belasting voor de regenwaterriolering te groot. Dit resulteert in wateroverlast op straat of bij inwoners in huis.

Wat te doen als huiseigenaar?

In Nederland maken wij gebruik van rioolontluchting via de huisaansluiting. Valt er veel regenwater, dan wordt de lucht in de rioolleiding via uw huis weggevoerd. Zijn deze ontluchtingsleidingen niet in orde, dan kan het voorkomen dat een luchtbel de afvoer van water blokkeert. Dit resulteert vervolgens in het overlopen een toilet, douche- of schrobputje.

Een ontlastputje biedt in veel gevallen een relatief goedkope uitkomst om overlast te voorkomen en deze kunt u zelf monteren. Een ontlastput zit in of onder aan de regenpijp en lijkt op een schrobputje. Zonder ontlastput kunnen regen- en afvalwater via het toilet of een schrobputje bij u in huis komen. Bijvoorbeeld als uw aansluiting verstopt is. Of als het openbare riool bij hevige regen niet al het water kan verwerken. Vooral bij oudere huizen is niet altijd een ontlastputje aanwezig. U kunt deze nu gratis bij de gemeente Borsele aanvragen.

Belangrijk is en blijft dat water weg kan. Veel tuinen zijn steeds vaker en meer betegeld. Hierdoor kan het water niet in de bodem, maar loopt het naar de straat of de buren. Door bijvoorbeeld naast het terras een border of grindstrook of een lijngoot te maken, kan het water van het terras sneller in de grond zakken. Ook gras zorgt ervoor dat er minder water blijft staan bij hevige regenbuien.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Borsele legt al ruim twintig jaar meer regenwaterriolering aan en vergroot in overleg met het Waterschap de capaciteit voor overstort. In openbare wegen is drainage aangelegd en aangesloten op de regenwaterriolering. Inwoners kunnen ook in hun tuin drainage aanleggen en deze op de regenwaterriolering aansluiten.

Meer informatie over wateroverlast

Deze week valt huis-aan-huis een flyer van de gemeente Borsele op de deurmat met meer informatie over wat men kan doen bij wateroverlast. In de flyer geeft de gemeente bijvoorbeeld antwoord op de vraag wanneer, wie verantwoordelijk is voor het oplossen van eventuele problemen.