Persoonsgegevens, inzage en geheimhouding

Zijn de persoonsgegevens die wij van u hebben juist? Controleer uw gegevens in de basisregistratie personen gratis via www.mijnoverheid.nl of aan de balie bij afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis.

Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. Als gemeente gebruiken wij uw gegevens bijvoorbeeld voor het aanmaken van uw nieuwe paspoort of identiteitsbewijs, voor de gemeentelijke belastingen, voor de gemeentelijke sociale dienst of om uw stempas toe te sturen. Kloppen uw gegevens niet of twijfelt u hieraan? Neemt u dan contact op met de afdeling Burgerzaken via telefoon (0113) 238443 of via e-mail burgerzaken@borsele.nl.

U kunt ook inzien aan wie de gemeente uw persoonsgegevens heeft verstrekt en waarom. Geheimhouding van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen mogelijk. In dat geval registreren wij een beperking op de verstrekking van uw gegevens.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Burgerzaken via (0113) 238443 of via e-mail burgerzaken@borsele.nl.