Spelregels pilot camperplekken Borsele

Het campertoerisme in Nederland groeit aanzienlijk. Camperaars kunnen in Landschapspark Borsele terecht op de bestaande campings. Maar niet alle campings zijn geschikt voor campers én niet alle camperaars willen op een camping verblijven. Wij denken dat Borsele qua landschap en beleving wel veel te bieden heeft aan de camperaar. Het zou dan ook zonde zijn als de camper ons Landschapspark voorbij rijdt. Daarom biedt de gemeente Borsele ondernemers vanaf nu de mogelijkheid om kleinschalige camperplaatsen te realiseren.

Enkele spelregels voor deelname aan deze pilot:

 • Een ieder kan inschrijven voor deelname aan deze pilot;
 • Om deel te nemen aan deze pilot draagt u een locatie aan die u wilt aanbieden als camperplaats;
 • Het totaal aantal deelnemers (locaties) voor deze pilot is maximaal vijf;
 • Iedere camperplaats mag plaats bieden aan maximaal 3 campers;
 • De camperplaats ligt buiten een bestaand kampeerterrein;
 • De camperplaats mag buiten het eigen erf worden gerealiseerd. Uiteraard is er wel schriftelijk toestemming nodig van de betreffende grondeigenaar;
 • Het gebruik van de locatie moet voldoen aan geldende wet- en regelgeving, of er moet toestemming worden verleend door betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, Natuurmonumenten, Provincie Zeeland etc.)
 • De camperplaats komt in aanmerking voor de jaarlijkse toeristenbijdrage;
 • Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie;
 • Het betreft een pilot. Na de evaluatie zal bekend worden of we al dan niet verder gaan met de camperplaatsen;
 • De pilot loopt tot 1 januari 2020. Op dat moment zullen wij de pilot samen met de deelnemers evalueren;
 • Inschrijven om deel te nemen aan de pilot doet u door de locatie aan ons door te geven, liefst met beeldmateriaal, en de wijze waarop u de camperplaats wilt gaat exploiteren;
 • Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden locaties gekozen op grond van gebiedsspreiding, zodat we na afloop van de pilot een goed beeld kunnen vormen van de gehele gemeente Borsele;
 • Als uw locatie wordt gekozen om deel te nemen aan de pilot, stemt u er mee in om een nachtregister bij te houden voor de campingplaats. Een format voor het nachtregister wordt hiervoor uitgereikt aan de deelnemers;

Inschrijven kan tot 1 oktober 2018 via e-mail naar info@borsele.nl of per post naar Gemeente Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.