Start derde campagneperiode snelheid op Molendijk in 's-Heerenhoek

Van 23 september tot 24 november 2017 vindt de derde campagneperiode 'Bedankt dat je langzamer rijdt!' plaats op de Molendijk in 's-Heerenhoek.

De straat wordt opnieuw aangekleed met campagnemateriaal. Dit materiaal attendeert weggebruikers op een positieve manier aan de geldende snelheidslimiet van 30 kilometer per uur op de Molendijk.

Resultaten voorgaande campagneperiodes Molendijk

De Molendijk in ’s-Heerenhoek heeft al twee keer eerder in het teken gestaan van de campagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'. De resultaten van deze metingen laten zien dat het totaal aantal snelheidsovertredingen afneemt, evenals een afname van de gemiddelde snelheid. Er is een verschuiving zichtbaar van grote overtredingen naar kleinere. De echte te hard rijders zijn verdwenen, wat goed is voor de verkeersveiligheid op de Molendijk.

Voor de start van de eerste campagneperiode werd de limiet dagelijks door ruim driekwart van de bestuurders overschreden. Ruim de helft reed meer dan 10 km/uur harder dan de toegestane snelheid. De laatste snelheidscampagne op de Molendijk is vorig jaar april afgerond. Een half jaar na deze campagne wezen metingen uit dat de snelheidsovertredingen nog altijd afgenomen waren.

Weer een jaar verder, is opnieuw de stand van zaken wat betreft snelheidsovertredingen op de Molendijk opgemaakt. Onlangs uitgevoerde metingen wijzen helaas uit dat de overschrijdingen van de toegestane snelheid weer fors zijn gestegen. De gemiddelde snelheid is momenteel 41 km/u. Met de campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ vragen de samenwerkende organisaties opnieuw aandacht voor de maximumsnelheid en de achterliggende gedachte van een daarmee verkeersveilige weg voor iedereen.

Doelstellingen behaald

De doelstelling van de snelheidscampagne is dat de gemiddelde snelheid met 5 km/uur daalt en het aantal snelheidsovertredingen met meer dan 10 km/u boven de limiet met 10% daalt ten opzichte van de nulmeting. Dan is er sprake van een merkbaar effect op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Deze doelstelling is gedurende de voorgaande campagnes behaald.

'Bedankt dat je langzamer rijdt!'

Vooral op 30 km/u wegen binnen de bebouwde kom en 60 km/u wegen buiten de kom zijn de risico’s van te hard rijden het grootst. Op deze wegen mengen de kwetsbare verkeersdeelnemers met het gemotoriseerde verkeer. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen ernstig gewond te raken. Middels de campagne wordt er door middel van burgerparticipatie en gedragsbeïnvloeding het belang van het naleven van de geldende snelheidslimiet benadrukt. Weggebruikers worden op een positieve wijze herinnerd welke snelheidslimiet in de straat van kracht is. Daarnaast zijn ook de bewoners, die een cruciale rol spelen in de campagne, enthousiast.

Volgend jaar volgen soortgelijke campagnes in andere dorpen in de gemeente Borsele. In het project werken de gemeenten Borsele, Veilig Verkeer Nederland, de politie Zeeland-West-Brabant en het ROVZ samen.