Start snelheidscampagne op Postweg

De komende weken staat de Postweg in Lewedorp in het teken van de campagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt'. Inwoners van Lewedorp kleden zelf de straat aan met campagnemateriaal. Zo kan het gebruikers van de Postweg niet ontgaan dat 30km/u de limiet is.

Snelheidsmetingen laten zien dat de limiet van 30 km/uur op de Postweg dagelijks wordt overschreden. Met behulp van campagnematerialen wordt er extra aandacht gevraagd voor de maximale snelheid. Essentieel in de aanpak is de combinatie van hulp van inwoners, gedragsbeïnvloeding, mogelijke infrastructurele ingrepen en handhaving. Bewoners en bedrijven worden in deze aanpak nadrukkelijk uitgenodigd om in actie te komen.

'Bedankt dat je langzamer rijdt!'

Vooral op 30 km/u wegen binnen de bebouwde kom en 60 km/u wegen buiten de kom zijn de risico’s van te hard rijden het grootst. Op deze wegen mengen de kwetsbare verkeersdeelnemers met het gemotoriseerde verkeer. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen ernstig gewond te raken. Middels de campagne wordt het belang van het naleven van de geldende snelheidslimiet benadrukt. Weggebruikers worden op een positieve wijze herinnerd welke snelheidslimiet in de straat van kracht is. Daarnaast zijn ook de bewoners, die een cruciale rol spelen in de campagne, enthousiast.

Voor de campagne werken inwoners, de gemeente Borsele, Veilig Verkeer Nederland, de politie Zeeland-West-Brabant en het ROVZ samen.