Subsidieplafond DVN2.0 Particuliere woningvoorraad bereikt

De afgelopen jaren bestond er in Borsele de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het verbeteren van een particuliere woning, de zogenaamde subsidie dorpsvernieuwing particuliere woningvoorraad. Hiermee wilden wij inwoners stimuleren om hun woning meer levensloopbestendig te maken, de duurzame woningkwaliteit te verbeteren en/of de bouwtechnische staat te verbeteren.

Inmiddels is het subsidieplafond bereikt: het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Van de subsidie hebben meer dan 450 inwoners gebruik gemaakt. Als gemeente hebben we €1,1 miljoen uitgegeven aan subsidie. Met deze steun hebben inwoners voor meer dan €7,5 miljoen geïnvesteerd in het verbeteren van woningen. Een mooi resultaat voor onze directe leefomgeving.

Volgend jaar stellen we een nieuwe woonvisie op. Hierin bekijken we of - en in welke vorm - een soortgelijke subsidieregeling terug komt.