Uitnodiging informatieavond Masterplan Nieuwdorp

Op dinsdagavond 22 januari organiseren we in dorpshuis Ammekore in Nieuwdorp een informatieavond over de Dorpsvisie en het Masterplan Nieuwdorp. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Als gemeente hebben we, samen met inwoners en andere betrokkenen uit Nieuwdorp, een Dorpsvisie opgesteld. Deze visie geeft een toekomstbeeld hoe de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het dorp vergroot kan worden. We hebben diverse maatregelen genoemd die hieraan kunnen bijdragen. De Dorpsvisie vormt de basis voor het Masterplan Nieuwdorp.

Inmiddels heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de Dorpsvisie. Tijdens de informatiebijeenkomst willen we u informeren over de Dorpsvisie/het Masterplan en de diverse onderdelen hiervan. Ook de uitkomsten van de gemeenteraadsbijeenkomst worden besproken en willen wij u uitleg geven over het vervolgtraject.

Programma

19.15 – 19.30 uur Inloop.

19.30 – 19.35 uur Opening door wethouder Arno Witkam

19.35 – 20.30 uur Presentatie Dorpsvisie, uitkomsten gemeenteraad en vervolgtraject.

20.30 – 21.30 uur Informatiemarkt per onderwerp.

Aanmelden

Als u de bijeenkomst bij wilt wonen, graag vooraf aanmelden bij Ivonne de Jonge, IMdeJonge-vanderHam@Borsele.nl. Dit kan tot 18 januari. Wilt u meer info over de bijeenkomst of Dorpsvisie/het Masterplan? Dan kunt u terecht bij projectleider Els van de Waart: pjavandewaart-koole@borsele.nl of telefoonnummer 0113-238343.