Uitnodiging informatiebijeenkomst GroenStructuurPlan Ovezande

Hoe combineren we biodiversiteit en maatregelen rondom klimaatverandering met het groen in Ovezande? Graag gaan wij samen met u hierover in gesprek tijdens een  informatiebijeenkomst over het groenstructuurplan Ovezande op dinsdag 23 oktober aanstaande. Komt u ook?

Locatie:               Verenigingsgebouw ‘Trefpunt’, Ovezande

Datum:                23 oktober 2018

Tijd:                      19:15-21:30 uur

Programma

19:15     Inloop

19:30     Opening Wethouder Witkam

19:45     Toelichting basisdocument

20:05 Pauze

20:15 Workshops

                Tafel 1: Biodiversiteit

                Tafel 2: Klimaatadaptatie

                Tafel 3: Groenstructuur

21:15 Afsluiting

Basisdocument Groenstructuurplan

Afgelopen jaar heeft de raad ingestemd met het basisdocument Groenstructuurplan gemeente Borsele 2017-2037. Het basisdocument is algemeen en geldt voor alle 15 kernen in de gemeente. De nadruk in het basisdocument ligt op de volgende beleidsdoelstellingen:

  • opvangen effecten klimaatveranderingen;
  • vergroten van de biodiversiteit;
  • verbeteren groeiplaats bomen.

 U vindt het basisdocument op deze pagina op de website.

Dorpsplan Ovezande

Onderdeel van het basisdocument is een uitwerking per kern in de vorm van dorpsplannen. In het dorpsplan Ovezande zijn de belangrijke groenstructuren en de zoneringen vastgelegd. Bovendien staat er in de dorpsplannen wat wij willen aanpakken en verbeteren gedurende de planperiode 2017-2037. Het doel van het dorpsplan is om de ruimtelijke kwaliteit te behouden en te verbeteren. Ook willen wij de doelstellingen voor biodiversiteit en klimaat realiseren. Bij uitwerking van de dorpsplannen zoeken we  de samenspraak met inwoners voor de invulling van het plan. Uw inbreng of ideeën kunt u op deze avond aan ons meegeven.

Bijeenkomst op 23 oktober 2018

Aan de hand van de thema’s uit het groenstructuurplan (biodiversiteit, klimaatadaptatie, ambities/actieplan) gaan we tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek in drie verschillende rondes. Uw inbreng gebruiken wij om de uitwerking van het dorpsplan verder in te vullen.

Voor een goede organisatie willen wij u vriendelijk vragen u vóór vrijdag 19 oktober aan te melden op info@Borsele.nl. U kunt ook bellen naar 0113- 238 383.

Wij hopen u 23 oktober te mogen begroeten!