Vraag een gratis ontlastputje aan

Net als vorig jaar kunt u weer een gratis ontlastputje aanvragen. Bij hevige regenval maakt een ontlastputje het verschil tussen water op straat of op het laminaat. U kunt uw aanvraag tot 1 mei 2019 indienen.

Het komt steeds vaker voor dat er stevige regenbuien vallen. Tijdens zo’n hoosbui heeft de afvoerbuis soms niet voldoende capaciteit om het rioolwater én de lucht in de huisriolering af te voeren. Vooral bij huizen ouder dan 20 jaar is de rioolontluchting vaak niet in orde. Hierin kan een luchtbel ontstaan die een blokkade veroorzaakt en zo de afvoer van water belemmert. Het gevolg is dat rioolwater via het toilet of het schrob- of doucheputje het huis instroomt met grote schade tot gevolg.

Ontlasten

Een ontlastput biedt in veel gevallen een relatief goedkope uitkomst om wateroverlast in huis te voorkomen. Deze wordt in of onder aan de regenpijp gemonteerd en lijkt op een schrobputje. Hierdoor kan lucht ontsnappen en overtollig regenwater de tuin instromen.

Gratis aanvragen

Tot 1 mei kunt u een gratis putje aanvragen door een e-mail te sturen naar info@borsele.nl. Ook kunt u telefonisch een aanvraag doen door te bellen naar 0113-238383. Hiervoor hebben wij uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer nodig. Geef hierbij aan wat de diameter van uw regenpijp is (80 of 100 millimeter).

Groen doet goed

Een ontlastputje monteren, is niet de enige maatregel die u kunt nemen om beter bestand te zijn tegen hevige regenval. Het is belangrijk dat regenwater goed kan wegstromen. Bij een verharde tuin kan het water niet in de bodem. Vervang daarom een deel van de bestrating door bijvoorbeeld groen of grind, of vang regenwater op. Hierdoor kan regenwater hergebruikt worden en is de belasting op het riool lager. Meer groen in de tuin werkt daarnaast goed om hittestress tegen te gaan.

Kijk voor meer informatie over wat u kunt doen om uw huis waterbestendiger te maken op www.waterlabel.net.