Wateroverlast na hevige regenbuien

Op diverse plekken in onze gemeente was de afgelopen dagen ernstige wateroverlast door de hevige regenbuien die over Zeeland trokken. Vooral uit ’s-Gravenpolder en Borssele kwamen tientallen meldingen binnen over ernstige wateroverlast. Brandweer en gemeente hielpen inwoners zo snel mogelijk door water weg te pompen.

Wat is er gebeurd?

Op donderdag 24 en zondag 27 mei regende het in korte tijd zo hevig dat het rioolstelsel op diverse plekken in de gemeente het water niet af kon voeren naar sloten. Vooral op laaggelegen plekken, zoals de ’s-Gravenstraat in ’s-Gravenpolder en de Westsingel in Borssele, leidde dit zelfs tot zoveel water op straat dat het lager gelegen woningen binnenliep. Brandweer en gemeenten waren op beide avonden zo snel mogelijk ter plekke om inwoners te helpen en overtollig water weg te pompen.

Wat kan de gemeente hier aan doen?

De hevige buien van de afgelopen dagen zijn uitzonderlijk en komen gemiddeld  eens in de vijftig jaar voor. Het is financieel en technisch niet haalbaar om het rioleringssysteem hier op aan te passen. Daarnaast moet ook het oppervlaktewatersysteem dit water verder af kunnen voeren. Op korte termijn is dit niet mogelijk.

De komende weken rijdt de gemeente bij de kwetsbare locaties extra rondes met een kolkenzuiger om ervoor te zorgen dat de kolken goed leeg zijn.

Met het oog op de toekomst kunnen we door klimaatverandering vaker dit soort hevige buien verwachten. Door de gemeente, maar ook op regionaal en landelijke niveau, vindt onderzoek plaats naar maatregelen om de overlast in de toekomst te beperken. Denk hierbij aan meer plaatsen  waar water tijdelijk op kan worden geslagen, zoals in het groen in de openbare ruimte. Dit soort maatregelen zullen echter niet altijd op korte termijn realiseerbaar zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Voor de toekomst is het en blijft het belangrijk dat water weg kan. Veel tuinen zijn steeds vaker verhard. Hierdoor wordt nog meer water naar de riolering afgevoerd. Door minder te verharden en meer groen wordt de overbelasting van de riolering en het oppervlaktewatersysteem beperkt.

Als er water de woning binnenkomt via een schrobputje, het toilet of de wasbak is het advies om een ontlastputje te installeren. Een ontlastputje biedt in veel gevallen een relatief goedkope uitkomst om overlast te voorkomen en deze kunt u zelf monteren. Een ontlastput zit in of onder aan de regenpijp en lijkt op een schrobputje. Zonder ontlastput kunnen regen- en afvalwater via het toilet of een schrobputje bij u in huis komen. Bijvoorbeeld als uw aansluiting verstopt is. Of als het openbare riool bij hevige regen niet al het water kan verwerken. Vooral bij oudere huizen is niet altijd een ontlastputje aanwezig. Afgelopen jaar gaven wij gratis ontlastputjes weg. Deze actie herhalen we later dit jaar.

Waar kunt u terecht met vragen?

Neem bij vragen over wateroverlast of over de riolering contact op met de collega’s van Woonomgeving op  telefoonnummer (0113)238 415 of via de mail op info@borsele.nl.