Zeven webinars voor cliëntondersteuners en vrijwilligers

De gemeenten rondom de Oosterschelde organiseren drie opeenvolgende dinsdagen online bijeenkomsten over cliëntondersteuning. Op 23 juni, 30 juni en 7 juli kunnen geïnteresseerden kiezen uit totaal zeven verschillende webinars. Inschrijven kan tot een dag voor de workshops via een mail met de titel(s) van uw keuze aan: secretariaat@swvo.nl. U krijgt vervolgens een link waarmee u toegang krijgt. Alle workshops beginnen om 15.00 uur en duren tot 16.30 uur.

De online sessies zijn bedoeld voor professionele cliëntondersteuners en voor vrijwilligers die zorg- en ondersteuningstaken uitvoeren. Voor bestuurders en beleidsmedewerkers van overheidsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties, cliëntenraden en adviesraden zijn er ook interessante onderwerpen.

Cliëntondersteuner: persoonlijke gids in ondersteuning

Cliëntondersteuning biedt burgers onafhankelijke informatie, advies en zicht op mogelijkheden en regelhulp in hun zoektocht naar passende zorg en/of ondersteuning. Cliëntondersteuners helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, meedenken over oplossingen in de eigen omgeving en/of daarbuiten en het aanvragen van voorzieningen. De Oosterschelderegio is Koploper Cliëntondersteuning! We stimuleren ontmoeting, bekendheid en kennis van cliëntondersteuning.

Keus uit zeven workshops

Op 23 juni kunt u kiezen uit de webinars (1) Verbinden via Social Media en (2) Koploper Deurne, hoe pakken wij het aan? Op 30 juni kunt u kiezen uit: (3) BordjeVol en (4) ‘Na de diagnose’, een ervaringsverhaal. Op 7 juli kunt u kiezen uit (5) Cliëntondersteuning: u staat er niet alleen voor! (6) Weet de wethouder hoe het is om onder een brug te slapen? tweegesprek over visie op cliëntondersteuning en (7) 1sociaaldomein.nl. Meer informatie over de webinars en workshopgevers vindt u maandag 22 juni op www.swvo.nl.

Deze webinarserie past in de traditie van zogenaamde ‘Pizzasessies’ over interessante onderwerpen in het kader van de ‘Van Zorg naar Beter’ beweging, een initiatief van het samenwerkingsverband welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Wij zetten in op ontmoeting en deskundigheidsbevordering en schotelen geïnteresseerden met deze online sessies Corona-proof een digitale pizzapunt voor.