Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over onze leefomgeving en hoe die wordt ingericht. Op deze pagina leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Borsele zich op deze wet voorbereidt. Nederland kent heel veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden en nieuwe ontwikkelingen onnodig lang duren. Daarom komt de Omgevingswet: één wet die alle 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving vereenvoudigt en bundelt, zoals op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Het omgevingsrecht wordt niet alleen overzichtelijker en transparanter, ook biedt de Omgevingswet meer ruimte voor ideeën uit de samenleving. Dit komt doordat er meer algemene regels gaan gelden, in plaats van een gedetailleerd vergunningenstelsel.

Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet in 2022 in werking. Als gemeente zijn we al langere tijd bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de wet. Zo werken we aan een omgevingsvisie voor Borsele. Deze visie werken we vervolgens uit in één omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente Borsele. Dit doen we niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners.

  • Wat betekent de Omgevingswet voor u?

    Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet.

  • Omgevingsvisie

    Hoe ziet Borsele er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond en veilig wonen, werken en recreëren? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Over die vragen én veel meer gaat de omgevingsvisie.

  • Omgevingsloket

    Als inwoner van Nederland wil je wonen en werken in een prettige leefomgeving. Maar Nederland is klein en dichtbevolkt. Dit betekent dat bijvoorbeeld een gemeente niet alles kan doen of goed kan vinden wat je als inwoner zou willen. Het toewijzen van een stuk bos als recreatiegebied, bijvoorbeeld. De Omgevingswet helpt om te bepalen welke ideeën er wel of niet worden uitgevoerd in een bepaald gebied. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Zo verbeteren we samen onze leefomgeving.