Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet.

Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag en wat niet, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:

 • Eén Omgevingswet
  minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
   
 • Eén digitaal omgevingsloket 
  Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
   
 • Eén omgevingsvergunning
  Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken) als het binnen het omgevingsplan past.
   
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie
  Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past in het omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.