Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen

Ontvangt u een bijstands- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u al zelfstandige en verkeert u (tijdelijk) in financiele problemen? Onder voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en zelfstandigen in uiteenlopende situaties.

Wilt u meer weten? Neemt u contact op met de bedrijfscontactfunctionaris of de afdeling sociale zaken op telefoonnummer 0113-238383.
U vindt ook meer informatie op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw#ref-szw.