Ouderenzorg

Ouder worden we allemaal. Maar de manier waarop we ouder worden verschilt per persoon. De een heeft ook meer hulp nodig dan de ander.

Hulp en ondersteuning in Borsele

Ouderen in de gemeente Borsele kunnen op verschillende manieren hulp en ondersteuning aanvragen.. Het ouderenwerk en het Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg vindt u in het VrijwilligersHuis in ’s-Gravenpolder. Het VrijwilligersHuis is de welzijnsorganisatie in de gemeente Borsele en is voor alle inwoners toegankelijk. Samen met de inwoners dragen wij zorg voor comfortabel en zelfstandig wonen en leven in de gemeente. Wij bevorderen en stimuleren de zelfredzaamheid van de inwoners en participatie in de samenleving en waar nodig bieden wij ondersteuning op maat en een vangnet voor niet zelfredzamen.

Ouderenbeleid gemeente Borsele

In het actieplan Beter (T)Huis In Borsele hebben wij beschreven welke woon-, zorg- en welzijnsinitiatieven we de komende jaren willen ontwikkelen. Deze moeten aansluiten op de behoeftes van de kwetsbare inwoners in de gemeente Borsele. Het actieplan kunt u in de bijlage raadplegen.

Bijeenkomsten en activiteiten

Behalve de hulp en ondersteuning voor ouderen, organiseren wij ook diverse activiteiten voor senioren. Dit doen wij vanuit de Seniorenraad Borsele in samenwerking met het VrijwilligersHuis. Welke activiteiten we organiseren, waar en wanneer we dit doen, kunt u vinden in onze activiteitenfolder en op www.vrijwilligershuis.nl.