Wet maatschappelijke ondersteuning

Alle inwoners moeten mee kunnen doen in de maatschappij. Allereerst bent u daar zelf  verantwoordelijk voor, maar als dat niet lukt moet u ondersteuning kunnen krijgen. Meer informatie vindt u op de website van de afdeling WIZ (werk, Inkomen en Zorg) van GR De Bevelanden.