Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Borsele wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.borsele.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)
  Oorzaak

  Foutieve content.

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking kunnen de informatie niet goed lezen.

  Alternatieven

  Contactgegevens van de gemeente staan op de pagina.

  Maatregelen

  Contact opnemen met leverancier.

  Planning

  Ligt bij derde partij, termijn is op dit moment onbekend.

 • Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)
  Oorzaak

  Alternatieve tekst ontbreekt bij afbeeldingen.

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking kunnen de alternatieve tekst van de afbeelding niet lezen of laten voorlezen.

  Alternatieven

  Contactgegevens van de gemeente staan op de pagina.

  Maatregelen

  Alt-teksten invoeren.

  Planning

  16 juni 2015: dit is gerealiseerd voor de pagina's uit de Quickscan die horen bij www.borsele.nl. Bij decoratieve afbeeldingen is een alt-tekst niet verplicht.

 • Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)
  Oorzaak

  De kop "snel naar" is niet beschrijft het onderwerp of doel niet voldoende.

  Gevolg

  De bezoeker weet niet welke informatie hij onder deze kop mag verwachten.

  Alternatieven

  Contactgegevens van de gemeente staan op de pagina.

  Maatregelen

  De koppen worden aangepast.

  Planning

  14 juli 2015: de koppen zijn aangepast naar "meest bezocht".

 • Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (A)
  Oorzaak

  Het label bij de zoekbox is leeg.

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking weten niet dat het om de zoekbox gaat.

  Alternatieven

  Contactgegevens van de gemeente staan op de pagina.

  Maatregelen

  Contact opnemen met leverancier.

  Planning

  8 januari 2015: de leverancier heeft dit probleem opgelost.

 • Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (A)
  Oorzaak

  Op de website staan enkele YouTube filmpjes van impressies van onder andere nieuwbouwwijken, waarbij alleen beeld beschikbaar is.

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking kunnen de YouTube filmpjes niet bekijken.

  Alternatieven

  Een alternatief is niet beschikbaar, aangezien het om impressies gaat.

  Maatregelen

  Er worden geen maatregelen genomen.

  Planning

  Er is geen planning beschikbaar.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Gemeente Borsele afdeling I&A:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is. 

Download