Over het referendum

Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Borsele.

 • De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

  Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

 • Wanneer is de uitslag bekend?

  Op woensdag 21 maart presenteren wij de uitslag tijdens ons verkiezingscafé. De avond start om 21.45 uur in het gemeentehuis in Heinkenszand. U bent van harte welkom.

 • Kiezerspas referendum

  Binnen de gemeente Borsele kunt u voor het referendum stemmen in een stemlokaal naar keuze. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

 • Stembureas

  In de gemeente Borsele staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Alle stembureaus zijn geschikt voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

 • Stempas referendum

  Wij verzenden begin maart uw stempas. Bent u uw stempas kwijt of is de stempas beschadigd?

 • Volmacht bij het referendum

  Als u bij het referendum niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen.

 • Stemmen vanuit het buitenland

  Lees op deze pagina meer over hoe u voor het referendum kunt stemmen vanuit het buitenland.

 • Wie mogen er stemmen voor het referendum?

  In de Kieswet staat wie mag stemmen bij een referendum. De volgende personen zijn stemgerechtigd bij het referendum op 21 maart 2018.