Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Er is sprake van een evenement wanneer de activiteiten voor publiek toegankelijk zijn. Voorbeelden van evenementen zijn: een braderie, tentfeest, optocht, circus, kermis, sportwedstrijd op de openbare weg of een (straat)festival.

  Wanneer u een evenement wilt organiseren moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Voor kleine evenementen, zoals een buurtbarbecue is een melding voldoende als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor grotere evenementen is een evenementvergunning nodig.

  De mogelijkheid bestaat dat u naast een evenementenvergunning of het doen van een melding ook andere vergunningen of ontheffing moet aanvragen. Bijvoorbeeld als u zwak-alcoholhoudende drank wilt schenken, dan heeft u ook een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet nodig.

  Gratis extra promotie voor jouw evenement?

  Meld je evenement aan op de website van Landschapspark Borsele.

  Gratis promotiemateriaal NIX18!

  Organisatoren van evenementen kunnen gratis gebruik maken van NIX18! promotiemateriaal. Het promotiemateriaal bestaat uit drangdoeken, beachvlaggen en banners. Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Emily van Keulen via evankeulen@borsele.nl.

  Op www.NIX18.nl vindt u ook veel promotiemateriaal dat gratis te downloaden is.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer is er sprake van een klein evenement en kunt u volstaan met een melding?

  Melding klein evenement

  Er is sprake van een klein evenement als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het aantal bezoekers is niet méér dan 100 personen.
  • Het evenement vindt plaats tussen 06:00 en 24:00 uur.
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht vóór 07:00 of na 24:00 uur.
  • De melding is minimaal 2 weken vóór aanvang van het evenement ingediend.
  • Het evenement vindt plaats op een plein of grasveld in de buurt (niet op straat, fietspad of parkeerplaats waar het evenement het verkeer en hulpdiensten belemmert).
  • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 vierkante meter per object.

  Er is alleen sprake van een klein evenement als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft dan kunt u ook de vergunningscheck uitvoeren. U vindt deze check onder het kopje formulieren. Het digitale aanvraagformulier klein evenement kunt u vinden onder het tabblad formulieren. 

  Vergunning

  Voldoet u festiviteit niet aan alle bovenstaande voorwaarden dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het tabblad formulieren.

 • Wat moet ik doen?

  Voldoet uw evenement aan de voorwaarden van een klein evenement dan kunt u het meldingsformulier klein evenement invullen.

  Voor alle andere evenementen vraagt u een evenementenvergunning aan via het aanvraagformulier evenementenvergunning.

  De bovengenoemde aanvraagformulieren kunt u vinden onder het tabblad formulieren. 

 • Hoe lang duurt het?

  • De melding voor een klein evenement verwerken wij binnen 2 weken.
  • Wij hanteren in principe een termijn van 8 weken voor het verlenen van een evenementenvergunning en publiceren die (op onze website). Als wij van deze termijn afwijken, ontvangt u daarover op tijd bericht.
  • Voor een evenement met meer dan 500 bezoekers, hanteren we in principe een termijn van 12 weken voor het verlenen van een evenementenvergunning en publiceren die (op onze website). Als wij van deze termijn afwijken, ontvangt u daarover op tijd bericht.
 • Aanvullende informatie

  Hulp nodig bij het organiseren van een evenement? De gratis evenementenhelpdesk is een gratis online hulpmiddel voor vrijwilligers en organisatoren van evenementen.

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

 • Formulieren

  Aanvraagformulier ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet (pdf-bestand 49,27 KB)

  Aanvraagformulier publiciteit evenement op gemeentelijk publicatiebord