Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met zo’n parkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Ook kunt u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Een parkeerkaart is altijd persoonsgebonden en kan voor elke auto gebruikt worden. Er zijn twee soorten parkeerkaarten. Een bestuurderskaart en een passagierskaart .

  De bestuurderskaart is aan te vragen als u een bestuurder bent van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, en:

  • U ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft die minstens een halfjaar duurt;
  • U met de gebruikelijke loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet kan overbruggen of permanent rolstoelgebonden bent. 

  De passagierskaart is aan te vragen als u naast de bovengenoemde punten ook:

  • Voor het vervoer continu de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur vervoerd te worden.

  U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de afdeling WIZ van de gemeenschappelijke regeling de Bevelanden. Afhalen doet u bij uw eigen gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Bij de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is bij een eerste aanvraag een medisch onderzoek vereist. U kunt zelf een onafhankelijke instantie inschakelen (dus niet uw behandelend arts of huisarts) voor het uitbrengen van een medisch advies, bijvoorbeeld Argonaut Advies of Stichting SAP.


  Stap 1: Contact opnemen met een medisch adviesbureau

  U neemt zelf contact op met een medisch adviesbureau om de keuringsprocedure en de kosten van het medisch advies na te vragen.


  Stap 2: Vooraf de kosten van de medische keuring betalen


  De kosten van het onderzoek komen geheel voor uw rekening. Deze kosten maakt u over aan het medisch adviesbureau onder vermelding van: GPK, uw naam, bsn-nummer en telefoonnummer.
  Let op: Pas nadat de instantie uw betaling heeft ontvangen, wordt er een afspraak met u gemaakt voor de keuring!


  Stap 3: De medische keuring en het advies

  Afhankelijk van het gekozen adviesbureau komt de arts bij u langs (Stichting SAP) of u wordt uitgenodigd voor het spreekuur dat plaats vindt in Vlissingen (Argonaut Advies).

  Aan het einde van de keuring vertelt de arts of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

  De arts kan 2 soorten adviezen geven:

  •  De arts vindt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.
  •  De arts vindt dat u wel in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.


  Als u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart, geeft de arts de geldigheidsduur aan (minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaren).


  Let op: De criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn erg streng. Het kan dus zijn dat de arts van mening is dat u niet in aanmerking komt voor een parkeerkaart. Dat betekent echter niet dat u uw geld terug krijgt.

  Het medisch rapport en de aanvraag


  Eén week na het onderzoek krijgt u per post het medisch rapport toegestuurd. Als u een positief medisch advies heeft, dan kunt u nu een aanvraag doen bij GR De Bevelanden voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor vult u het aanvraagformulier van GR De Bevelanden in en stuurt dit samen met het medisch rapport en één pasfoto naar:
  GR De Bevelanden
  Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
  Postbus 2144
  4460 MC Goes

  GR De Bevelanden behandelt uw aanvraag. Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven, dan wordt deze opgestuurd naar de gemeente Borsele. Daar kunt u de parkeerkaart 5 werkdagen na ontvangst van onze informatiebrief persoonlijk afhalen bij de afdeling burgerzaken. Hiervoor moet u een afspraak maken. Neem uw legitimatiebewijs mee. Voor het afhandelen van uw aanvraag betaalt u een lokaal tarief. 

 • Wat moet ik doen?

  Verloopt uw parkeerkaart?


  Verloopt uw kaart binnen twee maanden? Dan kunt u uw gehandicaptenparkeerkaart laten verlengen. Of bij verlenging van uw kaart opnieuw medisch onderzoek noodzakelijk is hangt af van de prognose van uw beperkingen. Als uit uw dossier blijkt dat uw kaart niet verlengd kan worden, dan verwijzen we u door naar een medisch adviesbureau. U volgt dan de stappen zoals eerder beschreven onder Hoe werkt het.

  Het kan ook zijn dat we uw kaart op basis van eerdere gegevens kunnen verlengen. In dat geval vult u het aanvraagformulier in en stuurt dit met één pasfoto naar de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR De Bevelanden.

  Een vervangende kaart aanvragen.

  Is uw parkeerkaart gestolen of kwijt? In die gevallen kunt u een vervangende parkeerkaart aanvragen. Dat doet u door aangifte te doen op www.verlorenofgevonden.nl. Als u de bevestigingsmail en één pasfoto opstuurt naar de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR De Bevelanden, dan maken wij een vervangende kaart voor u. De vervangende parkeerkaart heeft dezelfde geldigheidsduur als de verloren kaart. U betaalt het lokale tarief voor de vervangende kaart. Als uw verloren kaart nog maar een beperkte geldigheidsduur had kan het zinvol zijn om een aanvraag voor verlenging te doen.

 • Wat heb ik nodig?

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • Bewijs van medisch onderzoek
 • Wat kost het?

  Voor het afhandelen van de aanvraag van uw parkeerkaart zijn geen extra kosten verbonden

 • Aanvullende informatie

  Wilt u meer informatie over het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart? Kijk dan op de website van de grdebevelanden of bel met het KCC van de afdeling WIZ op telefoonnummer 0113 – 239 100.

  Contactgegevens van medisch adviesbureaus

  Argonaut Advies (spreekuur in Vlissingen)
  Postbus 446
  3760 AK Soest
  Telefoonnummer 088 229 80 80
  Bankrekening IBAN NL92 ABNA 0433206918
  www.argonaut.nl/particulieren

  Stichting SAP (komt aan huis)
  Koolpad 12b
  4854 PD Bavel
  Telefoonnummer 076 561 04 01
  Bankrekening IBAN NL98 INGB 0009590392
  www.stichting-sap.nl/gehandicaptenparkeerkaart/