Gladheid bestrijden

 • Wat is het?

  Houdt u er rekening mee dat de wegen glad kunnen zijn in het winterseizoen.

  De gemeente Borsele strooit alleen de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom (busroute) en de wijkontsluitende wegen.
  Dit heeft te maken met verkeersintensiteit en verkeerssnelheid.

  U kunt geen strooizout afhalen bij de gemeentewerkplaats!

  Onder Documenten vindt u het gladheidbestrijdingsplan. 

  De strooiroutes, verzorgd door de gemeente Borsele, vindt u op de kaart "Gladheidsbestrijding gemeente Borsele".

 • Wat moet ik doen?

  Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden.

 • Documenten