Ondersteuning bij werk zoeken

  • Wat is het?

    Scholing kan onderdeel uitmaken van een reïntegratietraject. Uw klantmanager van de afdeling WIZ van GR De Bevelanden bespreekt met u de mogelijkheden.

  • Hoe werkt het?

    Voor meer informatie kunt u terecht bij afdeling WIZ van GR De Bevelanden, telefoonnummer 0113-239100.