Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

 • Wat is het?

  BijĀ SaBeWa kunt u een formeel kopie krijgen van de aanslag van uw onroerend goed (eigen grond, woning of ander soortig pand). U kunt een dergelijk formeel kopie bijvoorbeeld nodig hebben bij de verkoop van een woning.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een kopie aanvragen via de contactambtenaar van SaBeWa Zeeland.
   

 • Wat heb ik nodig?

  Uw geldige identiteitsbewijs