Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Als u naar een nieuwe gemeente verhuist halen zij uw gegevens op uit de oude gemeente. U hoeft dit dus niet door te geven aan de oude gemeente. U kunt dit binnen vier weken voor de verhuizing en uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent doorgeven.

  Verhuizing doorgeven

  Komt u liever langs?

  Wij werken uitsluitend op afspraak. Maak online een afspraak

 • Hoe werkt het?

  U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door.
  • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door.
  • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U kunt het doorgeven van uw verhuizing echter ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde gaan adres wonen.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres gaan wonen.
  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing. Doet u later aangifte? Dan is de datum binnenkomst de datum van verhuizing. Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

  U kunt een verhuizing persoonlijk doorgeven op drie verschillende manieren

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

  Emigratie doorgeven

 • Wat heb ik nodig?

  Persoonlijke aangifte

  Bij een persoonlijke aangifte hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.

  Schriftelijke aangifte

  In een schriftelijke aangifte moet u vermelden:

  • uw naam en geboortedatum;
  • de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen;
  • uw oude adres;
  • uw nieuwe adres;
  • de datum van uw verhuizing.

  U moet de schriftelijke aangifte ondertekenen en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij voegen. Zie hiervoor het kopje documenten.

  Digitale aangife

  Hiervoor heeft u uw DigiD inlogcode nodig, hierna volgt u de aangegeven stappen. Wij sturen u altijd een schriftelijke bevestiging naar het nieuwe adres. 

  Briefadres

  Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer), moet u en de briefadresgever persoonlijk aan het loket van de gemeente verschijnen. U vult beiden een verklaring in waarom u wilt verhuizen naar een briefadres. Uw aanvraag wordt hierna beoordeeld en u ontvangt binnen 4 weken hiervan bericht.

  Recreatieterrein

  Indien u op een recreatieterrein gaat wonen bent u verplicht om een huurcontract aan te leveren. Doet u digitaal aangifte? Dan kunt u deze uploaden of mailen naar de afdeling Burgerzaken.

 • Hoe lang duurt het?

  Wanneer u binnen 5 werkdagen uw verhuizing doorgeeft is de datum waarop u uw verhuizing doorgeeft de datum van adreswijziging. Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

 • Documenten