Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Wat is het?

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

 • Hoe werkt het?

  Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

  - een toekomstige werkgever hierom vraagt;
  - u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
  - u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
  - u een visumaanvraag doet;
  - u lid wilt worden van een schietvereniging;
  - u verhuist naar het buitenland.

  Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw VOG digitaal doorsturen naar de gemeente. U logt hiervoor in met uw DigiD, hierna upload u uw VOG die u gekregen heeft van uw werkgever (of andere instantie) en hierna betaalt u. Binnen twee tot vier weken krijgt u de verklaring thuisgestuurd.

  U kunt een VOG op drie manieren aanvragen.

  VOG aanvragen via de gemeente

  • U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
  • U levert dit volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Online VOG aanvragen

  U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

  • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
  • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
  • U controleert de gegevens.
  • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

  VOG direct aanvragen bij Justis

  U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

  • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of
  • als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

  Iemand anders machtigen

  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. Dit noemen we machtigen.

  • Geef in een brief aan wie u machtigt en onderteken de brief.
  • Met deze brief gaat de gemachtigde persoon naar de gemeente.
  • Deze persoon moet een legitimatiebewijs van u (of een kopie daarvan) bij zich hebben.
  • De persoon moet ook zichzelf kunnen identificeren.

  VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

  Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen bij Justis. Dit kan niet bij de gemeente. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

  Buitenland

  Woont u in het buitenland, dan kunt u de aanvraag direct bij justis doen. Voor meer informatie kijkt u op de website van Dienst Justis

  Wij werken uitsluitend op afspraak. Maak online een afspraak.

  VOG Kinderopvang, Onderwijs, Schietsport, Taxi en Visum

  Voor bovenstaande specifieke doeleinden kan online een VOG aangevraagd worden. Deze vindt u via onderstaande linken:

 • Wat heb ik nodig?

  Zowel bij het persoonlijk indienen van de aanvraag, als bij het opsturen van de aanvraag moet u de volgende gegevens overleggen:

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. Inclusief alle documenten die u volgens het aanvraagformulier moet bijvoegen. Het aanvraagformulier vindt u op de website van Justis
  • Een geldig identiteitsbewijs. Of een kopie hiervan als u de aanvraag moet opsturen.
  • Een deels door de toekomstig werkgever ingevuld formulier (bij sollicitatieprocedure).

  Vraagt een ander de VOG voor u aan, dan neemt hij mee: het ingevulde aanvraagformulier, een machtigingsformulier (opent niet goed in browser Google Chrome), een kopie van uw identiteitsbewijs en een identiteitsbewijs van de gemachtigde.

  Als u gaat emigreren, een visum of een buitenlandse werkvergunning aanvraagt dient u een officieel document van de ambassade, het consulaat of de betreffende werkgever mee te nemen waarop alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Wat kost het?

  €41,35

 • Aanvullende informatie

  Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG .

  Afwijzing

  Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.