Regels en beleid onderwijs

We willen voor de inwoners van de gemeente Borsele goed bereikbare voorzieningen van goede kwaliteit. We willen kinderen kansen bieden zich optimaal te ontwikkelen, zodat ze op volwaardige wijze kunnen participeren in de maatschappij.

We willen dit doen door:

  • Zorg te dragen voor een goed bereikbare sociale infrastructuur van goede kwaliteit.
  • Het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen.
  • Het voorkomen en bestrijden van (onderwijs)achterstanden.
  • Het realiseren van een ononderbroken onderwijsloopbaan.
  • Het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen basisscholen en instellingen voor opvang en vrije tijd en eventuele andere partners om een sluitende aanpak te realiseren, met een aanbod van buitenschoolse activiteiten.

Dit kunnen we echter niet alleen bereiken. Hiervoor moeten we samenwerken met in ieder geval de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties.