Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde; één van de grootste operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Britse, Canadese en Poolse troepen hebben de opdracht de Westerschelde, de toegangsweg naar Antwerpen, te veroveren op de Duitsers. De Antwerpse havens zijn voor de geallieerden van cruciaal belang voor de toevoer van troepen en materiaal. Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren vormen in het najaar van 1944 het toneel van een ongekende strijd. Alleen al in de gemeente Borsele kwamen hierbij ongeveer 150 burgers en circa 7500 soldaten om.

In 2019 is het voor de 75ste keer dat wij, in vrede en vrijheid, mogen herdenken dat het gebied waarin wij leven werd bevrijd. In samenwerking met diverse initiatiefnemers en belangengroepen is nagedacht hoe we in Borsele de Slag om de Schelde in 2019 en in de toekomst eervol kunnen herdenken. Hierover leest u meer op deze pagina.

  • Subsidieregeling Slag om de Schelde

    Bent u van plan om in onze gemeente een activiteit te organiseren in het kader van de herdenking van Slag om de Schelde. Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen.