Stemmen in coronatijd

In verband met het coronavirus doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Zo gelden er op elk stembureau strikte hygiĆ«neregels en nemen wij verschillende maatregelen: 

  • Verplichte looproute (met borden, linten en stickers op 1,5 meter)
  • Desinfectiegel voor de handen
  • Kuchschermen
  • Continu reinigen van stemlokaal (hokjes, tafels, stembus)
  • Een rood potlood per kiezer
  • Mondkapjes en handschoenen voor stembureauleden

Onze stembureauleden zien erop toe dat iedereen zich houdt aan 1,5 meter afstand.

Gezondheidscheck

Zowel kiezers als stembureauleden doen op de dag van de stemming de gezondheidscheck van het RIVM. U ontvangt deze gezondheidscheck bij uw stempas op de deurmat.

Veilig stemmen

Om veilig stemmen voor iedereen mogelijk te maken kunt u ook op 15 en 16 maart uw stem uitbrengen. Daarnaast kunnen kiezers van 70 jaar of ouder hun stem per post uitbrengen.

Terug naar de verkiezingspagina