Subsidie verwijderen asbestdak

Vanaf 2024 geldt er in Nederland voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen een verbod op asbestdaken. Het verbod heeft betrekking op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. In de periode 2016-2024 moeten eigenaren van asbestdaken het asbest laten verwijderen. Hiervoor zijn ze zelf verantwoordelijk.

De gemeente Borsele streeft ernaar om de dorpskernen al voor 2020 volledig asbestvrij te maken. Dit is ingegeven vanuit milieu- en veiligheidsoverwegingen. Potentiele (brand)risico‚Äôs zijn in de dorpen groter dan in het buitengebied. Om eigenaren van asbestdaken te stimuleren hun asbestdak in de dorpen te verwijderen voor 2020 heeft de gemeente Borsele een subsidie beschikbaar. De subsidieregeling richt zich specifiek op de asbestdaken binnen de bebouwde kom grenzen. De exacte regels die horen bij deze subsidiemogelijkheid kunt u vinden in de Subsidieverordening Asbest van het dak Borsele 2016. Onder "subsidie aanvragen" kunt u de verordening downloaden. 

Voor het verwijderen van een asbestdak gelden regels en voorwaarden. Een asbestdak met een maximale oppervlakte van 35 vierkante meter mag door een particulier zelf worden verwijderd, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

Een asbestdak groter dan 35 vierkante meter mag alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd.

Bedrijven dienen het asbest altijd te laten verwijderen door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

De verwijdering van asbest moet altijd vooraf worden gemeld bij de gemeente Borsele. U kunt via www.omgevingsloket.nl een melding indienen.

Hieronder kunt u een keuze maken wat voor u van toepassing is.